کدام طرح پالاز موکت را میپسندید؟
(20%) 1
کات B
(60%) 3
یاسمن
(20%) 1
یاس
(0%) 0
الماس
(0%) 0
نیلوفر
(0%) 0
پامچال
(0%) 0
افرا
(0%) 0
طرح های دیگه

تعداد شرکت کنندگان : 5