کدام طرح پالاز موکت را میپسندید؟
(18.18%) 4
کات B
(77.27%) 17
یاسمن
(4.545%) 1
یاس
(0%) 0
الماس
(0%) 0
نیلوفر
(0%) 0
پامچال
(0%) 0
افرا
(0%) 0
طرح های دیگه

تعداد شرکت کنندگان : 22